News & Announcements

YÖK'ün 20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız. 

Yönetmeliğe ilişkin YÖK tarafından hazırlananan bilgi notu için tıklayınız.

Yeni yönetmeliğin süreler dışındaki hükümleri SBE tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Sürelerle ilgili Boğaziçi Üniversitesi'nin takip edeceği uygulama esasları üzerinde çalışılmaktadır. Kesinleştiğinde genel duyuru yapılacaktır.

Go to top