News & Announcements

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı I. ve II. Öğretim lisansüstü programlarına  2017/2018 Akademik Yılı II. Yarıyılı (2018 Bahar Dönemi) için kabul kararlarını içeren listeler aşağıdadır.

TOEFL veya IELTS belgeleri olan adayların belgelerin asıllarını Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu (YADYOK) Öğrenci İşleri Ofisi’nde onaylatarak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne’teslim etmeleri gerekmektedir.

 (Admission decisions for regular graduate programs and for executive and other (tuition-based) Master's Programs under the Institute for Graduate Studies in Social Sciences for the Spring 2018 Term are listed below.)

I. Öğretim (Regular Programs)

Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans (M.A. Program in Conference Interpreting (Without Thesis))

Öğrenme Bilimleri - Doktora (Learning Sciences - PhD)

Sürdürülebilir Turizm Yönetimi Yüksek Lisans (MA Program in Sustainable Tourism Management )


II. Öğretim (Executive and other (tuition-based) Master's Programs)

Asya Çalışmaları (Asian Studies)

Ekonomi ve Finans (Economics and Finance - ECONFIN)

İşletme Bilişim Sistemleri (Business Information Systems - BIS)

Uluslararası İlişkiler: Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu (International Relations: Turkey, Europe and the Middle East - MIR)

Uluslararası Rekabet ve Ticaret (International Competition and Trade)

Go to top