News & Announcements

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı II. Öğretim Yüksek Lisans programlarına  2019/2020 Akademik Yılı I. Yarıyılı (2019 Güz Dönemi) için kabul kararlarını içeren listeler aşağıdadır.

 (Admission decisions for executive and other (tuition-based) Master's Programs under the Institute for Graduate Studies in Social Sciences for the Fall 2019 Term are listed below.)

II. Öğretim  Programlar (Executive and other (tuition-based) Master's Programs)

Asya Çalışmaları-Tezli (Asian Studies - with thesis) 

Asya Çalışmaları-Tezsiz (Asian Studies - without thesis)

Ekonomi ve Finans (Economics and Finance - ECONFIN)

İşletme Bilişim Sistemleri (Business Information Systems - BIS)

Executive MBA (EMBA)

Uluslararası İlişkiler: Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu-Tezli (International Relations: Turkey, Europe and the Middle East (MIR) - with thesis)

Uluslararası İlişkiler: Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu-Tezsiz (International Relations: Turkey, Europe and the Middle East (MIR) - without thesis)

Uluslararası Rekabet ve Ticaret (International Competition and Trade)

Yabancı Dil Öğretimi (Foreign Language Teaching)

Go to top