News & Announcements

2017/2018 Akademik Yılı Güz Dönemi için Lisansüstü Programlara Kabuller (II. Öğretim)/Acceptance Decisions for Executive and Other Graduate Programs- Fall 2017 Semester

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı II. Öğretim lisansüstü programlarına  2017/2018 Akademik Yılı I. Yarıyılı (Güz Dönemi) için kabul kararlarını içeren listeler aşağıdadır.

TOEFL veya IELTS belgeleri olan adayların belgelerin asıllarını Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu (YADYOK) Öğrenci İşleri Ofisi’nde onaylatarak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

-

Asya Çalışmaları - Asian Studies

Ekonomi ve Finans - Economics and Finance (ECONFIN)

İşletme - Executive MBA (EMBA)

İşletme Bilişim Sistemleri - Business Information Systems (BIS)

Uluslararası İlişkiler: Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu - International Relations: Turkey, Europe, and the Middle East (MIR)

Uluslararası Rekabet ve Ticaret - International Competition and Trade

Go to top