2017/2018 Akademik Yılı Güz Dönemi için Lisansüstü Programlara Kabuller (I. Öğretim)/Acceptance Decisions - Fall 2017 Semester

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı lisansüstü programlarına  2017/2018 Akademik Yılı I. Yarıyılı (Güz Dönemi) için kabul kararlarını içeren listeler aşağıdadır.

TOEFL veya IELTS belgeleri olan adayların belgelerin asıllarını Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu (YADYOK) Öğrenci İşleri Ofisi’nde onaylatarak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

--

Bilişsel Bilim (MA) - Cognitive Science 

Çeviribilim (PhD) - Translation and Interpreting Studies

Dilbilim (MA) - Linguistics

Eğitim Bilimleri (MA, PhD) - Educational Science

Eğitim Teknolojisi (MA) - Educational Technology

Eleştiri ve Kültür Çalışmaları (MA) - Cultural and Critical Studies

Felsefe (MA, PhD) - Philosophy

İktisat (MA, PhD) - Economics

İlköğretim (MA) - Primary Education

İngiliz Edebiyatı (MA) - English Literature

İşletme (MA, MBA, PhD) - Management

Klinik Psikoloji (MA) - Clinical Psychology

Öğrenme Bilimleri (PhD) - Learning Sciences

Psikoloji (MA, PhD) - Psychology

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (MA) - Guidance and Psychological Counseling 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (MA, PhD) - Political Science and International Relations

Sosyal Politika (MA) - Social Policiy

Sosyoloji (MA) - Sociology

Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (MA) - Sustainable Tourism Management

Tarih (MA, PhD) - History

Türk Dili ve Edebiyatı (MA, PhD) - Turkish Language and Literature

Uluslararası Ticaret Yönetimi (MA) - International Trade Management

Yabancı Diller Eğitimi (İngiliz Dili Eğitimi) (MA, PhD) - Foreign Language Education (English Language Education)

Yönetim Bilişim Sistemleri (MA, PhD) - Management Information Sciences

Go to top